Menu witryny
Banery

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2015”.


Napisali o IILO

BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ O II LO


  1. Album Jubileuszowy. 50 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. VII Zjazd Absolwentów. Red. Anna Bielawska [i in.] Świdnica 2000
  2. Grudziński Tomasz: Z dziejów Ewangelickiej Szkoły dla Dziewcząt w Świdnicy. Przedwojenna historia gmachu II LO. Świdnica 2006
  3. Kardynał Justyna: Dzieje II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy w latach 1949-1990. [Praca magisterska napisana pod kier. dr. Romana Stępnia]. Wrocław 1993
  4. Michalczyk Zenon: Warunki pracy szkoły i jej efekty na przykładzie II LO im. gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy. [Praca podyplomowa]. Świdnica 1974
  5. Nasz Ogólniak. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy. Red. Anna Bielawska, Aleksandra Królak-Wąsowicz. Świdnica [2005]
  6. Ogród Rozmaitości Jubileuszowych. Wydawnictwo z okazji 50-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy i VII Zjazdu Absolwentów. Oprac. Ewa Dryhusz. [Świdnica 2000]
  7. Równa 11 równa się II LO w Świdnicy. 60 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy. IX Zjazd Absolwentów. Pod red. Marii Szymańskiej. Świdnica 2010
  8. Szuba Irena: II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy w latach 1950-1980. „Rocznik Świdnicki” 1981 s.65-92
  9. XXXV – lecie II Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy. Koło Absolwentów przy II LO. Świdnica 1985
  10. Żurad Bogumiła: Monografia II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy.[Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr Marii Chamcówny]. Wrocław 1984